กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐   28 ม.ค. 2561 236
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤสจิกายน ๒๕๖๐   28 ม.ค. 2561 194
สขร.   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560   8 พ.ย. 2560 291
สขร.   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สขร.-   22 พ.ค. 2560 184
  (1)