กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่่นั่่ง จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๓ วัน   21 พ.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ่์กอสร้าง จำนวน ๒ รายการ   14 พ.ค. 2562 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธืผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่ออายุการใช้งานเว็ปไซต์ของ อบต.ป่ามะม่วง    30 เม.ย. 2562 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด จำนวน 1 ชุด   25 ก.พ. 2562 43
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด จำนวน 274 ตัว   25 ก.พ. 2562 43
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง ตามคุุณลักษณะเพราะที่กำหนด จำนวน ๒๗๔ ตัว   15 ก.พ. 2562 96
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่่กำหนด   5 ก.พ. 2562 64
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงครัวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านปากร้อง   4 ม.ค. 2562 50
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านชะลาด   4 ม.ค. 2562 69
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 5 รายการ   21 ธ.ค. 2561 34
  (1)     2      3