กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธืผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ ๗ บ้านส้มเกลี้ยง   25 เม.ย. 2562 31
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมห้องส้วม แบบ ๒ ห้อง บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านส้มเกลี้ยง   22 เม.ย. 2562 22
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมห้องส้วม แบบ ๒ ห้อง บริเวณลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านส้มเกลี้ยง   19 เม.ย. 2562 35
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่การตรวจการจ้างก่อสร้างโรงครัวหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง   25 ก.พ. 2562 81
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ชุด    31 ม.ค. 2562 76
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ชุด    31 ม.ค. 2562 82
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561   28 ม.ค. 2562 12
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์ราคากลางการดำเนินโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV   21 ธ.ค. 2561 61
ประกาศสอบราคา   ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ รายการ   20 ธ.ค. 2561 56
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ๕ รายการ   14 ธ.ค. 2561 73
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14