กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่่นั่่ง จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๓ วัน   21 พ.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ่์กอสร้าง จำนวน ๒ รายการ   14 พ.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562   8 พ.ค. 2562 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธืผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่ออายุการใช้งานเว็ปไซต์ของ อบต.ป่ามะม่วง    30 เม.ย. 2562 20
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธืผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ ๗ บ้านส้มเกลี้ยง   25 เม.ย. 2562 31
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมห้องส้วม แบบ ๒ ห้อง บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านส้มเกลี้ยง   22 เม.ย. 2562 22
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมห้องส้วม แบบ ๒ ห้อง บริเวณลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านส้มเกลี้ยง   19 เม.ย. 2562 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด จำนวน 1 ชุด   25 ก.พ. 2562 43
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด จำนวน 274 ตัว   25 ก.พ. 2562 43
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่การตรวจการจ้างก่อสร้างโรงครัวหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง   25 ก.พ. 2562 81
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20