กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธืผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่ออายุการใช้งานเว็ปไซต์ของ อบต.ป่ามะม่วง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ขอประกาศประชาสัมพันธืผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่ออายุการใช้งานเว็ปไซต์ของ อบต.ป่ามะม่วง (www.pamamuang) พร้อมโปรแกรมจัดการเว็ปไซต์ (Valued Package) ในระบบจัดการเว็ปไซต์เครื่อข่ายจังหวัดตาก รายละเอียดปรากฏตามประกาศฉบับนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 18.16 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 20 ท่าน