กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมห้องส้วม แบบ ๒ ห้อง บริเวณลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านส้มเกลี้ยง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเทืองตาก จังหวัดตาก  ขอประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมห้องส้วม แบบ ๒ ห้อง บริเวณลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านส้มเกลี้ยง ตามรายละเอียอแบบแปลนและราคากลางที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 17.42 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 35 ท่าน