กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
   
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บขยะ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 15.39 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 140 ท่าน