กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ [ 7 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 185
 


 
กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 165
 
 
     


 
โึครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 156
 


 
กิจกรรมการเรียนรู้ \"การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ\" [ 23 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 186
 
 
     


 
โครงการกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เรื่องทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 18 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 65
 


 
กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ชมรมผู้พิการตำบลป่ามะม่วง ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง [ 15 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 105
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 11